CVH-ventilhus

Ved å koble Danfoss pilotventiler til Danfoss CVH ventilhus kan pilotventilene brukes i eksterne ledninger, enten som uavhengig driftsventiler eller som eksterne kontrollventiler til hovedventil. 

Teknisk informasjon: 

  • Kuldemedium 
    HCFC, ikke-brennbar HFC, ammoniakk og CO2 
  • Temperatursone 
    -60/+120°C 
  • Trykksone 
    Max. arbeidstrykk 52 bar