Digital servicemanifold fra ITE som passer for over 50 kuldemedier, med mulighet til å legge til flere. Manifolden er en 4-veis piston-type (low, high, ref, vac) som kan brukes med hvilken som helst thermokobling av K-typen, og måler vakuum på begge linjer. Den kan også beregne temperaturdifferanser, sant underkjøling og overheting. Denne høykvalitets-manifolden forenkler og effektiviserer servicen betraktelig.

Trykk her for å lese mer om den elektoniske servicemanifolden fra ITE.