Oljeservice og tilbehør

Ved regelmessig oljeservice og oljesjekk, gir du ikke bare oljen et lengre liv, men du sørger også for et bedre og lengre liv for de komponentene som oljen smører. Gammel og dårlig olje kan i verste fall medføre dannelse av organiske og uorganiske syrer, korrosjon, slamdannelse (spesielt vanlig bland nyoppstartede anlegg), lekkende avgangsventil på grunn av sot-avleiring, kompressorhavari og/eller motorbrann. 

Dersom uhellet først skulle være ute, kreves en feilsøking og da vil det være en god start å sjekke om temperaturen har vært for høy, om fukt eller syre har kommet inn i anlegget, om kompressoren er utbrent, om filter har gått i oppløsning eller om partikler om glødeskall eller spon kan ha blandet seg i oljen. 

Det beste vil være å gjennomføre service før ulykke skjer. Ved tvil om oljens kvalitet eller syreinnhold anbefales en enkel felttest. For felttest kan Kuldenor tilby TKO for mineralolje og alkylbenzener, og ETK for polyesterolje. Dersom det er usikkerhet om hvilken oljetype som brukes på anlegget kan man bruke et refraktometer for å bestemme hvilken olje som er på anlegget i dag. 

Oversikt over våre oljer: 

CO2
DEA Triton C55E Spesiell polyesterolje
DEA Triton C85E Spesiell polyesterolje
Zerol RFL 68-EP Polyalkylenglykol (PAG)
NH3
Fuchs Rensio SP32 Alkylbenzen
Fuchs Rensio SP68 Alkylbenzen
Fuchs Rensio SP100 Alkylbenzen
Fuchs Rensio PG-68
HFK
Fuchs Rensio SEZ-32 Polyesterolje
DEA Triton SE-55 Polyesterolje
DEA Triton SE-170 Polyesterolje
Danfoss spesialolje
Maneurop 160SZ Polyesterolje
Maneurop 160PZ Polyesterolje
Maneurop 175PZ Polyesterolje
Danfoss 160Z Polyolesterolje
Danfoss 320HV (FVC68D) Polyvinyletherolje

 

Ved interesse eller usikkerhet om olje eller tilbehør til ditt anlegg, 
ta gjerne kontakt så hjelper vi deg med valg av type og bruk. 

E-post: ordre@kuldenor.no   eller   Telefon: 73 20 19 00