Tørrefilter

Før anlegge settes i bruk er det svært viktig at systemet er vakuumert med et maksimalt trykk på 0.05 mbar abs for å sørge for at systemet er tømt for væske og syrer.

Når man så har fått anlegget oppe å gå, er det lett å glemme den regelmessige servicen og vedlikeholdet som må til for at anlegget skal kunne yte optimalt og leve så lenge som mulig. Dersom smuss og fuktighet som dannes i systemet ikke fjernes, kan man oppleve tette kondensatorer og filter eller vifter som ikke lenger fungerer slik de skal. Av denne grunn vil montering av et tørrefilter på anlegge være et godt utgangspunkt for å unngå plutselige skader eller andre unødvendige slitasjeproblemer -dessuten beskytter filteret ventiler og andre vitale komponenter i anlegget. 

 

Et tørrefilter er bygd opp av en solid kjerne bestående av fire hoveddeler:

  • Molekylere sieve 
  • Aktivert aluminiumoksid 
  • Silika-gal (lav effektivitet – anvendes ikke i Danfoss tørrefilter)
  • Polyestermatte som er montert i filterets utløp

 

Den faste kjerne (B) fungerer som en svamp og består enten av 100 % molekular sieve, hvilket gir tørrefilteret svært god evne til å ta opp fuktighet.  Ellers består kjernen av en kombinasjon av molekular sieve og aluminiumoksid, som gir tørrefilteret evne til å samle på både væske og syrer.

Selv om kjernen i seg selv evner å ta opp store smusspartiker, sørger tørrefilterets polyestermatte (A) for å ta opp de mindre smusspartiklene som dannes i systemet (smuss og partikler ≥ 20 my).

Valg av tørrefilter avhenger av anleggets kapasitet og tilslutnings-type. Tørrefilterets tilslutning vises på applikasjonens endestykke (C);
dersom endestykket har en ring, indikerer dette tilslutning i mm – uten ringen er tilsluttningens størrelse i tommer.

Filterinnsatser bør byttes samtidig som service på anlegget – helst en gang i året. 

Kuldenor lagerfører flere typer og størrelser av filterinnsats og annet tilbehør.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om tørrefilter, filterinnsats og annet tilbehør.
Mail: ordre@kuldenor.no   eller   Telf: 73 20 19 00